Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Vườn quốc gia Núi Chúa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại (068) 3873 444
Fax (068) 3874 403
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)