Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Xuân Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại (0228)3886106
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)