Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA chương trình tín dụng chuyên ngành JICA, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Điện thoại 000000000
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)