Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm thẩm định kiểm định công trình giao thông vận tải Vĩnh Long
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 83 Đường 30/4 phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703834907
Fax 0703836433
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)