Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Điện thoại 0223840034
Fax 0223840668
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)