Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ Đầu tư
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 65/15 Đường số 4, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại (08)38327091
Fax (08)38327091
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)