Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang,Số 06, đường Ngô Quyền, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07113870663
Fax 07113870663
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)