Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thị xã Từ Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413835198
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)