Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành giáo dục
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 56 Trần Hưng Đạo - TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại (059)3823267
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)