Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 125B, đường cách mạng tháng tám, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803652889
Fax 02803652889
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)