Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 01 độc lập, PHường 6, thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên.
Điện thoại 0573824453
Fax 0573896904
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)