Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433510542
Fax 0433828255
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)