Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Điện thoại 07803895433
Fax 07803896334
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)