Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0439906709
Fax 0436786312
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)