Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi Thành phố
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 21, Ql22, ấp trạm bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0837960798
Fax 0837960798
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)