Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Tân Kỳ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA ĐTXD huyện Tân Kỳ - UBND huyện Tân Kỳ, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0000000000
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)