Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án xây dựng giao thông số 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 40, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại 030882636
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)