Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1274 Phạm Hữu Lầu – Phường 6 – Thành phố Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673883418
Fax 0673883419
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)