Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kiến trúc Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ P304, Nhà Nơ 6B, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
Điện thoại (04)22159598
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)