Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 124/176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại 0439780471
Fax 0439782059
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)