Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở NN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583827132
Fax 0583827132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)