Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hà Nội,Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 50, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 02432242531
Fax 02432242532
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)