Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 5,6 - toà nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)37738600
Fax (04)37738640
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)