Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng kinh tế thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng kinh tế thị xã Cẩm Phả, số 376 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333862307
Fax 0333862307
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)