Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu long WB6 của tỉnh Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 09 đường 1/5 thành phố Cà Mau, tỉnh cà Mau
Điện thoại 07806596606
Fax 07806250369
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)