Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án phát triển hệ thống các Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại (031)3746464
Fax (031)3747062
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)