Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 0313746464
Fax 0313747062
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)