Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Kè, đường và khu dân cư dọc sông Tiền thành phố Mỹ Tho
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 38, Huỳnh Tịnh Của, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại 0733979516
Fax 07336254080
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)