Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và xây dựng Cửu Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 101/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)35501028;(08)35501015
Fax (08)35501028
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)