Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 2, Nhà 4, công trường xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533556125
Fax 0533556125
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)