Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm khoa học đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu E, Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Điện thoại (04)38549819
Fax (04)38549819
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)