Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thành Phát
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ C5-2/23 Trung tâm Đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
Điện thoại 0643610337
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)