Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Điện Đại An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 43B/J45 đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, Việt Nam
Điện thoại 0643597799
Fax 0643597719
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)