Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02422127664
Fax 02437170417
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)