Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG NAM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 23/4A ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0663847667
Fax 0663847667
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)