Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ UBND huyện Định Quán khu phố Hiệp Tâm, thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613612505
Fax 0613614573
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)