Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dạy nghề, Hướng nghiệp và Giáo dục Thường xuyên Cẩm Xuyên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn 3 - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại (039)3762799;0917477389
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)