Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Tp.HCM
Điện thoại 0838552354
Fax 0839550424
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)