Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tiên Phước
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Thị trấn Tiên Kỳ huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103884168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)