Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 1105 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583883637
Fax 0583884811
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)