Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Hoá chất và Muối mỏ Việt Lào
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 38 - Bích Câu - Phường Quốc Tử Giám - Quận Cầu Giấy
Điện thoại (04)37326318
Fax (04)37326319
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)