Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 87897254121
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)