Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1293 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543862349
Fax 0543862349
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)