Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 7
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, thành phố Sơn La
Điện thoại 0437878230
Fax 0437878229
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)