Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 27 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113656262
Fax 05113891054
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)