Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 07103824958
Fax 07103810294
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)