Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Điện thoại (08)39142903
Fax (08)39142983
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)