Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 124 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0438362094
Fax 0438361195
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)