Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng H.D
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phan Bội Châu, Tổ 2, Khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành,tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0943010583
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)