Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục hậu cần - Tổng cục Chính trị
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ngõ 14 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0977828486
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)